Home » » Vạ tuyệt thông Chủ tịch nhóm “Công Giáo Cấp Tiến” ở Áo

Vạ tuyệt thông Chủ tịch nhóm “Công Giáo Cấp Tiến” ở Áo


Bà Martha Heizer, 68 tuổi, chủ tịch nhóm Công Giáo cấp tiến có tên là “Chúng Tôi Là Giáo Hội”, đã bị vạ tuyệt thông tiền kết cùng với chồng là ông Gerd vì đã làm lễ tại tư gia, gọi là “thánh lễ không có linh mục”.

Đức Cha manfred Scheuer, GM Giáo Phận Innsbruck, chia sẻ rằng những thánh lễ tại gia không có linh mục như thế đã nổi lên ở Áo và ngài đã buộc phải mở cuộc điều tra để có thể ngăn chặn kịp thời. Ngài đã gặp đôi vợ chồng này nhưng đã không thuyết phục được họ thay đổi ý kiến. Đức Cha khẳng định rằng thánh lễ là đại lễ của toàn thể Giáo Hội, và không thể có thánh lễ riêng tư. Tiêu chuẩn thành sự của thánh lễ không thể tùy thuộc ý chí chủ quan và tình trạng tinh thần của những người liên hệ. Năm 2011, Đức Cha đã từng nhắc nhở rằng những cái gọi là thánh lễ tư là một tội ác đối với Giáo Hội.

Phong trào “Chúng Tôi Là Giáo Hội” được thành lập năm 1995, hoạt động mạnh tại Áo và lan sang các nước khác như Đức, Ai Len và Hoa Kỳ. Họ thường phê bình hàng giáo phẩm và có những lập trường trái ngược với giáo lý Công Giáo như đòi truyền chức linh mục cho nữ giới, đòi Giáo Hội phải cởi mở hơn về luân lý tính dục, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, cho giáo dân giảng trong thánh lễ…

Trước tình trạng này, Đức Hồng Y Christoph Schoenborn, TGM Vienne, Chủ tịch HĐGM Áo đã ủng hộ quyết định phạt vạ tuyệt thông cho hai ông bà này và chia sẻ rằng: “Người nào có lập trường rõ ràng chống lại điều nòng cốt của Giáo Hội chúng ta và tuyên truyền một ý tưởng xa lìa đức tin của chúng ta thì đi ra ngoài tình hiệp thông của Giáo Hội. Tuy nhiên, chúng ta cùng ở dưới một mái nhà chung và cánh cửa luôn mở rộng cho những người bị phạt vạ trở về”.Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Theo Radio Vatican

Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.