Home » » Phụ Nữ Phát Biểu Ðể Chống Ðối Luật Phá Thai “Cùng Cực”

Phụ Nữ Phát Biểu Ðể Chống Ðối Luật Phá Thai “Cùng Cực”

Hoa Thịnh Ðốn (CNA 7/20/14): Một luật liên bang để bãi bỏ tất cả những lề lối liên quan tới phá thai đã tạo rất nhiều chống đối từ những nhà phê bình, vì cho rằng điều đó sẽ ảnh hưỡng một cách thảm hại đến sức khỏe và sự an toàn của phụ nữ và các con cái của họ.

Nữ Dân Cử Diane Black , một người Ðiều Dưỡng viên trên 40 năm kinh nghiệm đã lên tiếng để nói lên những “âu lo trầm trọng” trên các hậu quả tiêu cực của đạo luật trên các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe. Trong một cuộc điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm 15 tháng 7 qua, bà Black đã cảnh báo là luật ‘Bảo Vệ Sức Khỏe Phụ Nữ’, thật ra phương hại đến phụ nữ.

Bà nói “Phá thai chẳng những tạo những nguy cơ về sức khỏe, nhưng còn làm nguy hại đến ‘sức khỏe tinh thần’ của người phụ nữ nữa”.

Luật mới sẽ bỏ tất cả mọi hạn chế liên quan đến phá thai, và bà Black cho biết “sau khi nhận định những nguy hiểm do phá thai gây nên trên sức khỏe của phụ nữ. Tôi cực lực chống đối luật này”.

Theo VietCatholic


Góp nhặt bởi : Hà An - Vài lời tâm sự

Tôi chỉ là một thành viên vô dụng của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình chống lại thảm họa phá thai, chống lại nền văn hóa sự chết đồng thời vun đắp cho nền văn minh sự sống và tình yêu thương. Mượn lời của Mẹ Teresa thì những việc tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có thì hẳn đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước.